Rapporter, visuellt tilltalande och/eller rörligt innehåll är det som är mest troligt att konvertera mottagaren. I alla fall enligt den här undersökningen, där 255 marknadsförare fick svara på vilken typ av content de upplevde genererade flest leads och konverteringar. Ungefär 46% svarade att rapporter är det innehåll som ger flest leads med hög konverteringsgrad, och 44% svarade att videos eller motion graphics hade bäst effekt. På tredje plats kom sociala medier med 42%. Något överraskande är att infographics hamnar på sista plats, med endast 17% som svarar att det är vad som genererar flest leads med hög konverteringsgrad. Med tanke på hur trendigt just infographics har varit de senaste åren så höjer vi lite på ögonbrynen över att det inte verkar vara någon konverteringsraket – i varje fall inte för de tillfrågade här.